Prosíme zákazníky, aby při prvním přihlášení do nového e-shopu provedli novou registraci! Při špatném zobrazení stránek použijte CtrL + F5. Děkujeme.

Vyberte kategorii

Ochrana osobních údajů

1. Udělení souhlasu:

Uzavřením smlouvy Subjekt údajů uděluje tímto obchodní společnosti: Nekvinda - Zemědělská technika a.s. se sídlem Pražská 2133/36, Předměstí, 568 02 Svitavy, IČO: 25974246, sp. zn. B 2264 vedená u Krajského soudu v Hradci Králové, jakožto Správci osobních údajů, souhlas se zpracováním svých osobních údajů, a to za níže uvedených podmínek.

 • Souhlas se zpracováním osobních údajů v celém rozsahu dle tohoto článku není podmínkou, která by sama o sobě znemožňovala uzavření smlouvy.
 • Osobní údaje budou zpracovávány v elektronické podobě automatizovaným způsobem nebo v tištěné podobě neautomatizovaným způsobem.
 • Zpracováním osobních údajů kupujícího může zhotovitel pověřit níže uvedené třetí osoby, jakožto zpracovatele.
 • Objednatel potvrzuje, že poskytnuté osobní údaje jsou přesné a že byl poučen o tom, že se jedná o dobrovolné poskytnutí osobních údajů.

2. Osobní údaje, které budou zpracovány:

jméno a příjmení, poštovní adresa, emailová adresa, telefonický kontakt.

3. Účelem zpracování osobních údajů je:

 • Prodej zboží v eshopu https://www.nekvinda-obchod.cz/
 • Zasílání obchodních sdělení Kupujícímu ze strany Prodávajícího
 • Slevový bonusový program Kupujícím
 • Registrace v e-shopu Prodávajícího
 • Odpověď na dotaz v poptávkovém formuláři eshopu
 • K poskytování přizpůsobených reklam, sponzorovaného obsahu a zasílání propagačních informací Subjektům údajů
 • K vyhodnocování a analýze trhu, zákazníků, produktů a služeb (včetně žádostí o názory na produkty Prodávajícího a eshop)
 • Organizace soutěží o ceny nebo propagačních akcí

4. Osobní údaje mohou být poskytnuty následujícím třetím osobám:

 • Zpracování osobních údajů je prováděno Správcem, osobní údaje však pro Správce mohou zpracovávat i tito zpracovatelé: Nekvinda - Zemědělská technika a. s.
 • Osoby podílející se na dodání zboží / služeb / realizaci plateb na základě smlouvy, zajišťující služby provozování e-shopu (emorfiq s. r. o.), další služby v souvislosti s provozováním e-shopu a zajišťující marketingové služby
 • Případně další poskytovatelé zpracovatelských softwarů, služeb a aplikací, které však v současné době Správce nevyužívá.
 • Kupující bere na vědomí, že své osobní údaje sdělené Prodávajícímu pro marketingové účely poskytuje Prodávajícímu dobrovolně. Souhlas se zpracováním osobních údajů udělený Prodávajícímu pro marketingové účely je platný po dobu 7 let, nejpozději však do odvolání souhlasu Kupujícím.
 • Z odběru obchodních sdělení se může Kupující snadno odhlásit kliknutím na odkaz Odhlásit v emailu obsahujícím obchodní sdělení nebo využije kontaktního formuláře nebo Prodávajícího kontaktuje prostřednictvím infolinky na telefonním čísle 461 534 404.
 • V rámci reklamačního řízení jsou od zákazníků vyžadovány následující údaje: jméno, příjmení, adresa, telefonní číslo, e-mail a podpis či biometrický podpis. Veškeré takto získané osobní údaje jsou zpracovávány výhradně za účelem nezbytným pro vyřízení reklamace a v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném a účinném znění.
 • Vaši spokojenost s nákupem zjišťujeme prostřednictvím e-mailových dotazníků v rámci programu Ověřeno zákazníky, do něhož je náš e-shop zapojen. Ty vám zasíláme pokaždé, když u nás nakoupíte, pokud ve smyslu § 7 odst. 3 zákona č. 480/2004 Sb. o některých službách informační společnosti jejich zasílání neodmítnete. Zaslání dotazníku lze odmítnout před dokončením objednávky. Zpracování osobních údajů pro účely zaslání dotazníků v rámci programu Ověřeno zákazníky provádíme na základě našeho oprávněného zájmu, který spočívá ve zjišťování vaší spokojenosti s nákupem u nás. Pro zasílání dotazníků, vyhodnocování vaší zpětné vazby a analýz našeho tržního postavení využíváme zpracovatele, kterým je provozovatel portálu Heureka.cz; tomu pro tyto účely můžeme předávat informace o zakoupeném zboží a vaši e-mailovou adresu. Vaše osobní údaje nejsou při zasílání e-mailových dotazníků předány žádné třetí straně pro její vlastní účely. Proti zasílání e-mailových dotazníků v rámci programu Ověřeno zákazníky můžete kdykoli vyjádřit námitku odmítnutím dalších dotazníků pomocí odkazu v e-mailu s dotazníkem. V případě vaší námitky vám dotazník nebudeme dále zasílat.
 • Prodávající může dále při poskytnutí souhlasu zpracovávat tzv. "cookies" tak, aby usnadnila poskytování služeb informační společnosti, v souladu s ustanovením Směrnice 95/46/ES o účelu "cookies" či podobných nástrojů a je zajištěno, aby uživatelům byly známy informace, které se ukládají do koncového zařízení, jež používají, Prodávající pro tento účel stanoví samostatné podmínky pro použití cookies zde. Uživatelé mají možnost odmítnout, aby "cookies" nebo podobné nástroje byly ukládány do jejich koncových zařízení, např. tím, že spustí ve svém prohlížeči funkcionalitu anonymního prohlížení.
 • Prodávající si vyhrazuje právo využívat anonymizovaná data o aktivitě uživatelů webových aplikacích ke zlepšování svých služeb.