Vážení zákazníci. Dne 11. 7. 2024 bude provozovna ve Vracově uzavřena z důvodu přerušení dodávky el. proudu. Děkujeme za pochopení.

Vyberte kategorii

Obchodní podmínky

Prodávající:
NEKVINDA – Zemědělská technika a.s.
Pražská 2133/36, 568 02 Svitavy
IČ: 25974246, DIČ: CZ25974246
Společnost zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové,
oddíl B, vložka2264

Všeobecná ustanovení
Obchodní podmínky upravují vzájemná práva a povinnosti obou smluvních stran, která vyplývají z uzavření kupní smlouvy. Na základě kupní smlouvy je provozovatel internetového obchodu (dále jen provozovatel) povinen dodat kupujícímu zboží a kupující je povinen objednané zboží převzít a zaplatit za něj prodávajícímu kupní cenu. Vyplněním a následným odesláním závazné objednávky souhlasí kupující v plném znění s těmito obchodními podmínkami. Smluvní vztahy podléhají výhradně právním předpisům platným na území ČR.
K mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů z kupní smlouvy je příslušná Česká obchodní inspekce, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, IČ: 00020869. www.coi.cz

Objednání zboží a vznik kupní smlouvy
Podmínkou platnosti elektronické objednávky je vyplnění formuláře předepsanými údaji a náležitostmi. Objednávka učiněná kupujícím je považována za návrh kupní smlouvy adresovaný provozovateli. Kupní smlouva je uzavřena v okamžiku, kdy provozovatel objednávku kupujícího potvrdí. Odesláním objednávky akceptuje kupující výši ceny zboží uvedenou v objednávce a souhlasí se způsobem přepravy a platebními podmínkami.
Místem doručení zboží je adresa uvedená kupujícím v objednávce. U některých druhů zboží v e-shopu může být uvedena cena nižší, než je základní cena v našich kamenných prodejnách. Při osobním nákupu v našich kamenných prodejnách nemůže zákazník nárokovat prodej za ceny z e-shopu. Při internetové objednávce a zadání osobního vyzvednutí na některé z našich kamenných prodejen, bude zákazníkovi zboží připraveno a následně bude vyzván k vyzvednutí objednávky. Při vyzvednutí této objednávky nemůže zákazník nárokovat doplnění dalšího zboží k objednávce za ceny v e-shopu. Při nákupu bude obsloužen pracovníky prodejny a zboží bude fakturováno za základní prodejní cenu.

Dodací podmínky
Zboží, které je skladem bude vyexpedováno do 24 hodin, skladný balík / Platí pro ČR, dodání na Slovensko zpravidla 2 dny, Toptrans a.s. do 24 hodin / ostatní zboží dle dostupnosti a provozní možnosti provozovatele v co nejkratším termínu. Ve výjimečných případech může být dodací lhůta delší. Za splnění dodávky se považuje dodání zboží na adresu uvedenou v objednávce jako místo doručení. Dopravu na adresu kupujícího zajišťuje provozovatel. Zásilka včetně zboží obsahuje také daňový doklad, který zároveň slouží jako dodací list.

Přeprava a přepravné
Přepravu zajišťuje Česká Pošta a.s., Toptrans a.s. a GLS cz. Cena přepravného se odvíjí od váhy objednaného zboží, jak je uvedena v objednávce a typu zboží. Viz. tabulka níže.

                    Toptrans a.s.  Tarif v ČR                                                Tarif z ČR do SR

hmotnost mezi     0-29,99 kg - 205,- Kč bez DPH         hmotnost 0-29,99 kg  - 644,- Kč bez DPH
hmotnost mezi     30-300 kg - 573,- Kč bez DPH          hmotnost 30-200 kg  - 1406,- Kč bez DPH


Za dobírkovou službu si společnost Toptrans a.s. účtuje manipulační poplatek 49 Kč bez DPH, který není součástí ceny přepravného. Ceny přepravného se vztahují na území ČR. Pro zahraniční zásilky platí platný ceník firmy Toptrans

 Česká pošta a.s.

Hmotnost 0-29,99 kg :  90,- Kč poštovné + 30,- kč dobírka = 120,- Kč bez DPH
Hmotnost 30-50 kg : 114,- Kč  poštovné + 30,- kč dobírka = 144,- Kč bez DPH

Příplatek za každý neskladný balík:167,- Kč bez DPH

Za neskladný balík se považuje balík o délce nejdelší hrany větší než 180 cm,nebo součet všech tří rozměrů přes 240 cm. např. (brzdové trubky, táhla řízení, disky kol)
Některé výrobky resp. zboží nelze zaslat prostřednictvím České pošty.
Ceny přepravného se vztahují na území ČR. Pro zahraniční zásilky platí platný ceník České pošty a.s.

GLS cz

Tarif v ČR:             

Hmotnost 0 - 29,99 Kg - poštovné  88,-Kč + dobírka 41,-Kč bez DPH
Hmotnost 30-40 Kg - poštovné  156,-Kč + dobírka 41,-Kč bez DPH

Příplatek za každý další balík:
Do 30 kg - 69,-   Kč bez DPH
Do 40 kg - 138,- Kč bez DPH

Tarif z ČR do SR:

hmotnost 0-14,99 Kg-poštovné 146,-Kč + dobírka 25,-Kč bez DPH
hmotnost 15-40 Kg - poštovné  199,-Kč + dobírka 25,-Kč bez DPH

Maximální hmotnost jednotlivých balíků: 40 kg

Způsob úhrady, platební podmínky
Platba v hotovosti na dobírku. Kupující platí při převzetí zboží kupní cenu včetně přepravného (resp. poštovného). Na středisku Svitavy (ul. Pražská i Průmyslová),Zábřeh, Přeštice, Brno, Sadová, Městec Králové, Vracov, Božejov a Libín lze platit platební kartou.

Zahraniční dopravy, neplatí pro Slovensko

Doprava je počítána individuálně

Převzetí zboží

Při převzetí zboží je nutné fyzicky zkontrolovat stav zásilky a případné nedostatky uvést při doručení dopravci. V případě, že bude zásilka převzata bez uvedení výhrad, má se za to, že zásilka byla převzata úplná a neporušená. Na pozdější reklamace, nebude brán zřetel.

Odstoupení od kupní smlouvy

Kupující v postavení spotřebitele má právo v souladu s občanským zákoníkem odstoupit od smlouvy do 14 dnů od převzetí zboží a to i bez udání důvodů. Odstoupení se musí stát písemně a bude doručováno na adresu provozovatele uvedenou v úvodu těchto obchodních podmínek. Při odstoupení od smlouvy je kupující povinen informovat předem provozovatele e-mailem na adresu: nekvinda@nekvinda.cz
Vrácené zboží, které bude při odstoupení od smlouvy zasláno zpět (na náklady kupujícího) musí být v původním neporušeném obalu a musí být  správně označeno buďto reklamace nebo vrácené zboží , nesmí být použité nebo poškozené včetně originálu dokladu o koupi.
Provozovatel je oprávněn od smlouvy odstoupit v případě, že:
a.) zboží se již nevyrábí nebo nedodává
b.) výrazným způsobem se změnila cena zboží oproti ceně uvedené.
Odstoupení se musí stát písemně a bude doručováno na adresu kupujícího uvedenou na daňovém dokladu.

Vrácení/výměna zboží, netýká se reklamací

Našim zákazníkům umožňujeme vrácení/výměnu u nás zakoupeného zboží, do 30 dnů od data vystavení prodejního dokladu. Vracené zboží nesmí vykazovat známky montáže, používání nebo poškození. Nebereme zpět zboží vyrobené podle požadavků kupujícího nebo přizpůsobené jeho osobním potřebám. Nebereme zpět „metrážový“ sortiment (těsnění, odhlučnění, kabeláž...atd.) „nakrácený“ kupujícímu dle jeho požadavků. Při vracení zboží nese kupující náklady spojené s navrácením zboží prodávajícímu a to i v tom případě, kdy zboží nemůže být vráceno pro svou povahu obvyklou poštovní cestou.

K vracenému zboží je nutné přiložit kopii dokladu o zakoupení, včetně kontaktu na zákazníka.


Ochrana osobních dat

Jak prodávající zpracovává osobní údaje kupujícího je popsáno v sekci Informace o zpracování osobních údajů. Nekvinda - Zemědělská technika a.s. je zavázána k ochraně a zabezpečení vašich osobních údajů. Užíváme množství různých zabezpečovacích technologií a postupů k tomu, abychom ochránili vaše osobní údaje před neoprávněným přístupem, užitím nebo zpřístupněním. Nekvinda - Zemědělská technika a.s. neprodá ani žádným způsobem nepronajme vaše osobní údaje nikomu jinému.

Závěrečná ustanovení

Tyto obchodní podmínky platí ve znění uvedeném na internetových stránkách provozovatele v den odeslání elektronické objednávky kupujícím. Odesláním elektronické objednávky kupující bez výhrad akceptuje veškerá ustanovení obchodních podmínek ve znění platném v den odeslání objednávky, jakož i v den odeslání objednávky platnou výši ceny objednaného zboží uvedenou v ceníku na internetových stránkách, nebude-li v konkrétním případě prokazatelně dohodnuto jinak. Kupující je po dobu stanovenou k dodání zboží neodvolatelně vázán učiněnou objednávkou. Účastníci se dohodli, že není-li podmínkami výslovně stanoveno jinak, tak se řídí jejich práva a povinnosti příslušnými obecně závaznými právními předpisy.

Poštovní zásilkou nelze zasílat:

jedovaté a žíravé látky
hořlavé a ostatní chemické látky a přípravky, které jsou klasifikovány jako nebezpečné podle § 5 zákona 350/2011 Sb.