Pro vyhledávání je nutné zadat minimálně 3 znaky

Nákupní košík je prázdný

Obchodní podmínky

Obchodní podmínky

Prodávající:
NEKVINDA – Zemědělská technika a.s.
Pražská 2133/36, 568 02 Svitavy
tel.: 461 534 404, e-mail: nekvinda@nekvinda.cz
IČ: 25974246, DIČ: CZ25974246
Banka: ČSOB a.s., číslo účtu: 178313098/0300
Společnost zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové,
oddíl B, vložka2264

Všeobecná ustanovení

Obchodní podmínky upravují vzájemná práva a povinnosti obou smluvních stran, která vyplývají z uzavření kupní smlouvy. Na základě kupní smlouvy je provozovatel internetového obchodu (dále jen provozovatel) povinen dodat kupujícímu zboží a kupující je povinen objednané zboží převzít a zaplatit za něj prodávajícímu kupní cenu.
Vyplněním a následným odesláním závazné objednávky souhlasí kupující v plném znění s těmito obchodními podmínkami.
Smluvní vztahy podléhají výhradně právním předpisům platným na území ČR.
K mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů z kupní smlouvy je příslušná Česká obchodní inspekce,
se sídlem Štěpánská 567/15 , 120 00 Praha 2, IČ: 00020869.
www.coi.cz

 

Objednání zboží a vznik kupní smlouvy

Podmínkou platnosti elektronické objednávky je vyplnění formuláře předepsanými údaji a náležitostmi. Objednávka učiněná kupujícím je považována za návrh kupní smlouvy adresovaný provozovateli. Kupní smlouva je uzavřena v okamžiku, kdy provozovatel objednávku kupujícího potvrdí..
Odesláním objednávky akceptuje kupující výši ceny zboží uvedenou v objednávce a souhlasí se způsobem přepravy a platebními podmínkami.
Místem doručení zboží je adresa uvedená kupujícím v objednávce.

U některých druhů zboží v e-shopu může být uvedena cena nižší, než je základní cena v našich kamenných prodejnách. Při osobním nákupu v našich kamenných prodejenách nemůže zákazník nárokovat prodej za ceny z e-shopu.

Při internetové objednávce a zadání osobního vyzvednutí na některé z našich kamenných prodejen, bude zákazníkovi zboží připraveno a následně bude vyzván k vyzvednutí objednávky. Při vyzvednutí této objednávky nemůže zákazník nárokovat doplnění dalšího zboží k objednávce za ceny v e-shopu. Při nákupu bude obsloužen pracovníky prodejny a zboží bude fakturováno za základní prodejní cenu. 

 


Dodací podmínky

Zboží, které je skladem bude vyexpedováno do 24 hodin, skladný balík / Platí pro ČR, dodání na Slovensko zpravidla 2 dny, Toptrans a.s. do 24 hodin / ostatní zboží dle dostupnosti a provozní možnosti provozovatele v co nejkratším termínu. Ve vyjímečných případech může být dodací lhůta delší. Za splnění dodávky se považuje dodání zboží na adresu uvedenou v objednávce jako místo doručení. Dopravu na adresu kupujícího zajišťuje provozovatel. Zásilka včetně zboží obsahuje také daňový doklad, který zároveň slouží jako dodací list.

Přeprava a přepravné

Přepravu zajišťuje Česká Pošta a.s. , Toptrans a.s. a GLS cz. Cena přepravného se odvíjí od váhy objednaného zboží, jak je uvedena v objednávce a typu zboží.

Toptrans a.s.  Tarif v ČR                                                       Tarif z  ČR do SR

Váha do              15 kg - 131,- Kč bez DPH                         váha do  5kg  - 296,-  Kč bez DPH
váha mezi     15-30 kg - 205,- Kč bez DPH                          váha do 15kg  - 412,-  Kč bez DPH
váha mezi     30-50 kg - 279,- Kč bez DPH                          váha do 30kg  - 644,-  Kč bez DPH

váha mezi     50-75 kg - 483,- Kč bez DPH                          váha do 50kg  - 894,-  Kč bez DPH
váha mezi   75-100 kg - 573,- Kč bez DPH                          váha do 75kg  - 1164,-  Kč bez DPH
váha mezi 100-150 kg - 735,- Kč bez DPH                          váha do 100kg- 1406,-Kč bez DPH
váha mezi 150-200 kg - 902,- Kč bez DPH                          váha do 150kg-1924,- Kč bez DPH
váha mezi 200-300 kg - 1160,- Kč bez DPH                          váha do 200kg-2321,- Kč bez DPH


Za dobírkovou službu si společnost Toptrans a.s. účtuje manipulační poplatek 49 Kč bez DPH, který není součástí ceny přepravného.
Ceny přepravného se vztahují na území ČR. Pro zahraniční zásilky platí platný ceník firmy Toptrans a.s.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


 Česká pošta a.s.      


Váha do 30 kg :  90,- kč poštovné + 30,- kč dobírka = 120,- Kč bez DPH
  Váha od 30-50 Kg : 114,- Kč poštovné + 30,- kč dobírka = 144,- bez DPH
 

 

                                                                                                                            Příplatek za každý neskladný balík:167,- Kč bez DPH

Za neskladný balík se považuje balík o délce nejdelší hrany větší než 180 cm,nebo součet všech tří rozměrů přes 240 cm
např. ( brzdové trubky, táhla řízení, disky kol)

Některé výrobky resp. zboží nelze zaslat prostřednictvím České pošty.
Ceny přepravného se vztahují na území ČR. Pro zahraniční zásilky platí platný ceník České pošty a.s.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


GLS cz

Tarif v ČR:               váha  0 - 30 Kg-poštovné  88,-Kč + dobírka 41,-Kč bez DPH
                                 váha 30 - 40 Kg-poštovné 156,-Kč + dobírka 41,-Kč bez DPH

Příplatek za každý další balík:
Do 30 kg - 69,-   Kč bez DPH
Do 40 kg - 138,- Kč bez DPH

Tarif z ČR do SR:   váha 0 - 15 Kg-poštovné 146,-Kč + dobírka 25,-Kč bez DPH
                                 váha 15-30 Kg-poštovné 199,-Kč + dobírka 25,-Kč bez DPH
                                 váha 30-40 Kg-poštovné 295,-Kč + dobírka 25,-Kč bez DPHMaximální hmotnost jednotlivých balíků: 40 kg
 
Způsob úhrady, platební podmínky

Platba v hotovosti na dobírku. Kupující platí při převzetí zboží kupní cenu včetně přepravného (resp.poštovného).

Na středisku Svitavy (ul. Pražská i Průmyslová),Zábřeh,Přeštice,Brno,Sadová,Městec Králové,Vracov,Božejov a Libín lze platit platební kartou.


Odstoupení od kupní smlouvy

Kupující v postavení spotřebitele má právo v souladu s občanským zákoníkem odstoupit od smlouvy do 14 dnů od převzetí zboží a to i bez udání důvodů.
Odstoupení se musí stát písemně a bude doručováno na adresu provozovatele uvedenou v úvodu těchto obchodních podmínek.
Při odstoupení od smlouvy je kupující povinen informovat předem provozovatele e-mailem na adresu: nekvinda@nekvinda.cz
Vrácené zboží, které bude při odstoupení od smlouvy zasláno zpět (na náklady kupujícího) musí být v původním neporušeném obalu a musí být  správně označeno buďto reklamace nebo vrácené zboží , nesmí být použité nebo poškozené včetně originálu dokladu o koupi.
Provozovatel je oprávněn od smlouvy odstoupit v případě, že:
a.) zboží se již nevyrábí nebo nedodává
b.) výrazným způsobem se změnila cena zboží oproti ceně uvedené.
Odstoupení se musí stát písemně a bude doručováno na adresu kupujícího uvedenou na daňovém dokladu.

Vrácení/výměna zboží, netýká se reklamací

Našim zákazníkům umožňujeme vrácení/výměnu u nás zakoupeného zboží, do 30 dnů od data vystavení prodejního dokladu. Vracené zboží nesmí vykazovat známky montáže, používání nebo poškození.

Nebereme zpět zboží vyrobené podle požadavků kupujícího nebo přizpůsobené jeho osobním potřebám. Nebereme zpět metrážový sortiment (těsnění, odhlučnění, kabeláž...atd.) nakrácený kupujícímu dle jeho požadavků.

Při vracení zboží nese kupující náklady spojené s navrácením zboží prodávajícímu a to i v tom případě, kdy zboží nemůže být vráceno pro svou povahu obvyklou poštovní cestou.


Ochrana osobních dat

Jak prodávající zpracovává osobní údaje kupujícího je popsáno v sekci Informace o zpracování osobních údajů.

Nekvinda - Zemědělská technika a.s. je zavázána k ochraně a zabezpečení vašich osobních údajů. Užíváme množství různých zabezpečovacích technologií a postupů k tomu, abychom ochránili vaše osobní údaje před neoprávněným přístupem, užitím nebo zpřístupněním. Nekvinda - Zemědělská technika a.s. neprodá ani žádným způsobem nepronajme vaše osobní údaje nikomu jinému.
Závěrečná ustanovení

Tyto obchodní podmínky platí ve znění uvedeném na internetových stránkách provozovatele v den odeslání elektronické objednávky kupujícím. Odesláním elektronické objednávky kupující bez výhrad akceptuje veškerá ustanovení obchodních podmínek ve znění platném v den odeslání objednávky, jakož i v den odeslání objednávky platnou výši ceny objednaného zboží uvedenou v ceníku na internetových stránkách, nebude-li v konkrétním případě prokazatelně dohodnuto jinak. Kupující je po dobu stanovenou k dodání zboží neodvolatelně vázán učiněnou objednávkou. Účastníci se dohodli, že není-li podmínkami výslovně stanoveno jinak, tak se řídí jejich práva a povinnosti příslušnými obecně závaznými právními předpisy.

Poštovní zásilkou nelze zasílat:

-jedovaté a žíravé látky
-hořlavé a ostatní chemické látky a přípravky,které jsou klasifikovány jako nebezpečné podle § 5 zákona 350/2011 Sb.
 

 
Nahoru Přihlásit