Pro vyhledávání je nutné zadat minimálně 3 znaky

Nákupní košík je prázdný

Údržba, skladování a likvidace autobaterií

Údržba skladování autobaterie

Jestliže je vozidlo garážované nebo málo používané, odpojte kabel autobaterie. To eliminuje ztráty způsobené elektrickým příslušenstvím. Přezkoušejte autobaterii každé dva týdny a jestliže je to potřebné, dobijte ji.

Pro dlouhodobé skladování autobaterii vyjměte z vozidla a dobijte na 100 %. Jestliže se autobaterie skladuje při teplotě nižší než 10 °C, každý měsíc ji dobijte. Každé dva týdny je potřeba autobaterii dobít, jestliže se skladuje v horkém prostředí. Dohlédnout na to, aby byly autobaterie skladovány z dosahu dětí.

Sulfatace autobaterie:

Sulfatace autobaterie nastává ze dvou důvodů:

 • Nepřetržité vybíjení autobaterie
 • Nízká hladina elektrolytu

Udělejme krok zpět: dříve jsme se zmínili, že vybíjení autobaterie mění povrch olověných desek na olověný sulfát. Tento olověný sulfát je aktuálně v krystalické podobě. Jestliže vybíjení nepřetržitě pokračuje, tyto krystaly sulfátu rostou a zabraňují opětovnému nabití autobaterie.

Stejně se děje v případě, že je hladina elektrolytu příliš nízká a desky jsou vystavené účinkům vzduchu. Pak aktivní olověný materiál oxiduje a sulfatuje. Nízká úroveň elektrolytu vytváří též jiný problém: kyselina v elektrolytu je koncentrovanější, způsobuje korozi materiálu a klesá ke dnu. V krajním případě může autobaterie zkratovat.

Zamrzání autobaterie:

Zamrzání autobaterie Vás může potrápit v případě, že je autobaterie neadekvátně nabíjená. Věnováním více času vybíjecímu procesu zjistíte, že se elektrolyt s kyselinou mění ve vodu v případě vybití autobaterie. Zamrzání může způsobit také prasknutí pouzdra autobaterie a zkroucení desek, což znamená permanentní poškození autobaterie.

Plně nabitá autobaterie se může uložit na místě s teplotou pod bodem mrazu bez poškození.

VRLA autobaterie

VRLA autobaterie jsou jednoduché na aktivaci i na údržbu. Ale musíte mít na paměti tyto body:

 • Existují důležité odlišnosti při aktivaci VRLA autobaterií. Následujte instrukce v této sekci.
 • Protože VRLA autobaterie dramaticky redukují potřebu údržby, nevyžadují také periodické nabíjení. Je důležité tomu porozumět a poznat, jak s tím zacházet.
 • Když se rozhodnete ve vašem vozidle použít VRLA autobaterie, nejprve přezkoušejte, zdali má váš nabíjecí systém regulovaný výstup mezi 14,0 a 14,8 V.

VRLA autobaterie se vyznačují

 • Bez plnění - plní se pouze jednou, při aktivaci. Není zapotřebí kontrolovat hladinu elektrolytu nebo ji doplňovat destilovanou vodou.
 • Redukované samovybíjení - mřížka vyrobená ze speciální slitiny olovo - kalcium déle drží stav nabití - reálné plus při skladování nebo občasném používání.
 • Snadná, pohotová aktivace - snadné počáteční plnění u výrobce.
 • Zvýšená bezpečnost - bezpečnostní ventil odvětrává plyn produkovaný přebíjením.
 • V případě vzplanutí - bezpečnostní ventil pro zachycení plamene minimalizuje nebezpečí exploze.
 • Kompaktní design - efektivita při malých rozměrech bez odplynovacích trubiček nebo jiných výčnělků které mohou prasknout nebo se mohou ohnout.

Samovybíjení autobaterie

Konstantní samovybíjení je skutečnost v provozu všech autobaterií. Ztrácejí výkon i když jsou jen uloženy na místě bez činnosti. Dobrá zpráva je, že nová technologie VRLA autobaterie systému olovo - kalcium značně zpomaluje samovybíjecí proces.

Mějte ale na paměti, že okolní teplota ovlivňuje samovybíjení autobaterie. Vyšší teplota znamená rychlejší vybíjení pro všechny typy autobaterií.

Opomenuté rutinní nabíjení může znamenat jednosměrnou jízdenku na autobateriový hřbitov.

Nabíječky autobaterií

Vaši VRLA autobaterii připojte pouze ke správné nabíječce autobaterií. Nesprávný typ může způsobit permanentní poškození a špatný výkon.

 • Nepoužívejte větší než doporučenou proudovou nabíječku autobaterií pro snížení nabíjecí doby. Může permanentně autobaterie poškodit a porušit záruční podmínky.
 • Pro nalezení doporučeného proudového výstupu v ampérech dělte kapacitu autobaterie v Ah desíti. Např. při kapacitě 14 Ah : 10 = 1,4 A nabíjecí proud.
 • Automatická nabíječka autobaterií a příslušenství jsou nejbezpečnější a nejvhodnější metodou pro bezchybné nabíjení a údržbu autobaterií.
 • Nejdůležitější pro údržbu VRLA autobaterie je neponechávat ji i vybitou, udržovat ji plně nabitou. Motocyklové autobaterie se mají ponechávat blízké plnému nabití pro špičkový výkon.
 • Plně nabitá autobaterie má mít napětí 12,8 V nebo vyšší. Přebití může Vaši autobaterii poškodit bez možnosti obnovení.

Do VRLA autobaterie se nesmí nic dolévat ani přidávat!

Výstraha:

Vždy noste ochranné brýle a nabíjejte v odvětrávaném prostoru. Jestliže je autobaterie na dotek horká, přerušte nabíjení a nechte ji ochladit. V blízkosti autobaterie nemanipulujte s otevřeným ohněm, nekuřtet a zamezte vzniku jisker. Více o bezpečnosti se dozvíte v našem dalším článku Zásady bezpečnosti při manipulaci s autobaterií.

 • Nabíjení autobaterie se doporučuje každé 3 měsíce od data aktivace nebo 3 měsíce od data výroby pro autobaterie aktivované u výrobce. Mějte na paměti, že vyšší skladovací teploty mohou urychlit samovybíjení a vyžadovat častější zkoušky.
 • Jestliže plánujete garážovat vaše vozidlo na delší dobu, přesvědčte se, že autobaterie je plně nabitá.
 • Plně nabitá autobaterie má svorkové napětí 12,8 V - 13,0 V za 1 - 2 hodiny nabíjení.
 • Když se autobaterie skladuje, vyzkoušejte a nabijte ji při poklesu napětí pod 12,5 V.

Likvidace autobaterie

Autobaterie určené k likvidaci se nesmí v žádném případě ukládat společně s komunálními odpady. Podle § 38, odstavec 5 zákona č. 185/2001 Sb. poslední prodejce je povinen při prodeji výrobků, na které se vztahuje povinnost zpětného odběru, informovat spotřebitele o způsobu zajištění zpětného odběru použitých výrobků. V případě, že tak neučiní, je povinen tyto použité výrobky odebírat přímo v provozovně a to bez nároku na úplatu od spotřebitele, po celou pracovní dobu a bez vázání odebrání použitých výrobků určených ke zpětnému odběru na nákup zboží.

Pokračujte na naše další články věnované autobateriím:

Autobaterie Nekvinda:

Nahoru Přihlásit