Pro vyhledávání je nutné zadat minimálně 3 znaky

Nákupní košík je prázdný

Zásady bezpečnosti při manipulaci s autobaterií

  • V dosahu autobaterie se absolutně nesmí kouřit, vyvolávat jiskry nebo pracovat s otevřeným plamenem. Autobaterie mohou produkovat vodík a kyslík, jestli se zapálí, může autobaterie explodovat.
  • U konvenčních autobaterií povolit zátky článků a uvolnit ventilační otvory. Nahromadění vodíku a kyslíku uvnitř autobaterie nebo v prostoru, kde probíhá nabíjení může způsobit nebezpečí výbuchu. Jestliže se autobaterie během nabíjení jeví horká, nabíjení přerušit a umožnit její vychladnutí před pokračováním nabíjení. Přehřátí poškozuje desky a příliš horká autobaterie může prasknout.
  • Správně připojte nabíječku autobaterií: pozitivní pól k pozitivnímu přívodu, negativní k negativnímu. Před odpojením nabíječky autobaterií jej vypnout, tím vyloučit možnost jiskření.
  • Vždy nosit při práci brýle, ochranné rukavice a oblečení.

Potřísnění kyselinou z autobaterie

  • Při potřísnění kyselinou z autobaterie bezprostředně vyčistit použitím vody a vodního roztoku sody pro neutralizaci.
  • Jestliže roztok kyseliny vnikne do očí, je nutné bezprostředně provést záchrannou akci. Zředěný roztok kyseliny použitý jako elektrolyt může popálit kůži. Roztok kyseliny v očích může způsobit slepotu. Roztok kyseliny při požití může způsobit vnitřní zranění nebo smrt.

Protiopatření:

  • Externí - spláchnutí vodou.
  • Interní - vypít velké množství mléka nebo vody, následně vypít rostlinný olej nebo šlehané vejce. Bezprostředně vyhledat pomoc lékaře.
  • Oči - několik minut je vyplachovat vodou a bezprostředně vyhledat pomoc lékaře.

Pokračujte na naše další články věnované autobateriím:

Autobaterie Nekvinda:

Nahoru Přihlásit