Pro vyhledávání je nutné zadat minimálně 3 znaky

Nákupní košík je prázdný

Záruční podmínky autobaterií

Vážený zákazníku,

děkujeme Vám za zakoupení autobaterie a přejeme mnoho let spokojenosti s jejím provozem. K tomu, aby Vám autobaterie dobře sloužila, čtěte pozorně následující stránky a dodržujte všechny pokyny. V případě nejasností svěřte autobaterii odbornému servisu.

Záruční podmínky autobaterií

Vyskytne-li se u autobaterie v průběhu záruční doby závada, je třeba neprodleně uplatnit reklamaci a to u prodejce, kde byla autobaterie zakoupena. Ten zboží posoudí. Oprávněná reklamace je prostřednictvím prodejce uplatňována u dodavatele, nebo přímo u výrobce autobaterie, který nese odpovědnost za funkčnost autobaterie v záruční době.

Záruka se vztahuje pouze na výrobní vady.

Záruka zaniká při nedodržení předpisů pro skladování, provoz, ošetřování autobaterie a její údržbu, při jejím mechanickém poškození a nevztahuje se na závady způsobené vadným elektrickým zařízením motorového vozidla. Rovněž zaniká záruka, při použití nesprávné autobaterie (je použita jiná autobaterie než navržená výrobcem vozidla).

Záruka zanikne při ponechání autobaterie ve vybitém stavu. Pokud zákazník přinese na reklamaci vybitou autobaterii, je skoro jisté, že se o autobaterii dostatečně nestaral, neprováděl její pravidelnou údržbu, kontrolu a dobíjení. Autobaterie je nutné nabíjet pravidelně (možno i každý měsíc). Viz kapitola Znaky plného nabití autobaterie.

Rovněž se neuzná záruka při zjištění cizí látky v elektrolytu. Slouží-Ii autobaterie v režimu, kdy je extrémně namáhána (taxi, autodoprava), může její životnost skončit i před uplynutím záruční lhůty, aniž by tuto skutečnost zavinil výrobce. Ani na takový případ se záruka nevztahuje.
Jestliže je reklamace uznána jako oprávněná, bude Vám autobaterie vyměněna, případně vráceny peníze. Při reklamaci je nutné spolu s reklamovanou autobaterií předložit řádně vyplněný záruční list a doklad o zakoupení autobaterie. Dle novely Občanského zákoníku zákonem 136/2002, § 616, odst. 4 s účinností od 1. 1. 2003 spočívá důkazní břemeno v 7. - 24. měsíci záruční lhůty na spotřebiteli.

Pokračujte na naše další články věnované autobateriím:

Autobaterie Nekvinda:

Nahoru Přihlásit